Looking for older news?
Search our archive
 
 

First step in a new boiler

# Posted Wednesday, Nov 13, 2013
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hagström VD
ECOMB AB (publ)
Telefon: 08-55012550
E-post: ulf@ecomb.se


Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SO) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige.
ECOMB grundades 1992 och företaget är baserat i Södertälje.