Nyhetsarkiv
Klicka här
 
 

ECOMB genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 6,8 MSEK och riktad nyemission om cirka 2 MSEK

# Posted den 26 november 2020