Nyheter

2021 SEPTEMBER 7

David Eriksson ny försäljningschef i ECOMB

Vi hälsar David Eriksson välkommen tillbaka till ECOMB
– nu som försäljningschef i Skandinavien.- Hur känns det att komma tillbaka till ECOMB efter 4 år?

Det känns både spännande och intressant. Under de senaste åren har fokus på miljöfrågor ökat markant. Politiker och experter är överens om att vi måste agera kraftfullt nu om vi ska kunna närma oss klimatmålen. Både vad gäller den globala uppvärmningen, men också när det kommer till döda havs- och sjöbottnar. Jag tror att ECOMBs erbjudande ligger rätt i tiden och tillsammans med ny partner kan vi ta ett ännu större ansvar i omställningen.

- Du behöver ju ingen längre inkörningssträcka efter din tidigare sejour under 5 år, vad tar du med dig från den tiden?

För mig med materialbakgrund tog det ett tag att förstå tekniken bakom ECOMBs produktportfölj, men nu är jag bättre förberedd och det är viktigt att kunna diskutera med kunderna på rätt nivå. Sen har jag en bra grundförståelse för hur våra befintliga och presumtiva kunder räknar på investeringar. Det är ganska avgörande för att kunna selektera och att lägga tid på rätt saker.

- Vad har du jobbat med på ditt senaste arbete och vilken roll hade du där?

Under de senaste ca 4 åren har jag arbetat på Oerlikon Balzerz. Ett globalt företag som stöttar fordonstillverkarna med materialkunskap, kunskap om skärande bearbetning, tribologi och som leverantör av tunna PVD-beläggningar för att öka livslängden på verktyg och komponenter. Min roll var som KAM åt fordonstillverkarna i Sverige samt som teknisk projektledare.

- Något som har direkt koppling till ECOMBs verksamhet?

Även Oerlikon har en tydlig miljöprofil. Ungefär hälften av alla fordon som rullar på vägarna i världen har behandlats av Oerlikon för att öka livslängden på nyckelkomponenter och för att minska bränsleförbrukningen med lågfriktionsteknologi. Både fordon med förbränningsmotorer och elektrifierade. En gren av Oerlikon arbetar med termiska beläggningar som bland annat används på överhettare i förbränningsanläggningar.
Under min tid på Oerlikon arbetade vi kontinuerligt med strategisk försäljning till nytta för både kunder och Oerlikon. Den erfarenheten kommer jag få nytta av som anställd på ECOMB.

- Energi- och miljömarknaden har ju verkligen tagit fart den senaste tiden, vilken ser du som den största skillnaden sen senast?

Diskussion kring vätgas, bränsleceller och fossilfri framställning av stål har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden men det jag ser fram emot mest är att följa diskussionen kring bioenergi. Jag tycker att diskussionen har blivit mer nyanserad och jag hoppas att vi gemensamt kommer utveckla processer och teknik för att framställa bioenergi på ett mer miljömässigt sätt. Jag vet att ECOMB tillsammans med partners har stora möjligheter att minska utsläppen i bioenergianläggningar och jag ska arbeta för att vi ska få den möjligheten.

- Nu har ju ECOMB två ben att stå på, även dotterbolaget Ocean Recycle med en helt annan inriktning. Hur ser din prioritering ut?

Mitt huvudfokus är produkter och tjänster inom energiproduktion, men jag kommer följa Ocean Recycle med intresse och hjälpa till om det behövs.

- Hur mycket betyder samarbetet med det engelska bolaget RJM, ett bolag med lite större muskler än ECOMB? Dom satsar ju även ekonomiskt för att komma in på den skandinaviska marknaden.

RJM innebär en förstärkning både på expertsidan och på marknadssidan. ECOMB är närmare den skandinaviska marknaden, har ett stort kontaktnät och har en kontinuerlig dialog med kunderna. Tillsammans med RJM har vi de ekonomiska förutsättningarna för att delta i större upphandlingar vilket vi inte haft tidigare. Tillsammans kan vi dessutom erbjuda en komplett lösning för de flesta anläggningarna.

- Hur ser din närmaste framtid ut?

Tillsammans med RJM arbetar vi med en marknadsanalys och en marknadsplan. Vi diskuterar hur vi ska anpassa vårt gemensamma erbjudande för att möta marknadens önskemål. En av mina första uppgifter blir att intervjua företag på den svenska marknaden för att vi ska lära oss mer om deras situation och vilka framtida mål de har.

- Berätta lite om dig själv, vad gör du på fritiden?

Uppväxten i Norrland fick mig tidigt intresserad av natur och friluftsliv. Efter gymnasiet arbetade jag som stugvärd, guide och instruktör på svenska fjällanläggningar under några år.
Under min utbildning - materialvetenskap på KTH i Stockholm- träffade jag min nuvarande sambo. Nu bor vi med 3 barn i utkanten av Stockholm med tillgång till både friluftsområden, Mälaren och skärgården. Vi bor med T-banan runt knuten men har ändå ett rikt friluftsliv. Vi väljer ofta aktiviteter lite off-season för att inte trängas för mycket. Tältet används året runt både på kajakturer och vandring. Barnen är med i sjöscouterna och vi försöker segla några veckor i Stockholms skärgård varje år.

- Några miljö- och energifrågor som du tycker är särskilt viktiga att vi hittar lösningar på – i ett globalt perspektiv?

Det som oroar de flesta är den globala uppvärmningen och det oroar även mig. Jag ser fram emot stålbolagens utveckling mot fossilfri stålproduktion och jag hoppas att andra branscher inleder lika ambitiösa projekt. Mitt fokus i mitt arbete kommer vara den skandinaviska marknaden. Inom EU regleras kraven på anläggningarna genom BREF-processen. I den processen används konventionell teknik som en utgångspunkt för kravsättning på utsläpp av bland annat NOx, CO och ammoniak-slip. Jag hoppas att processen förändras i framtiden för att bättre stimulera kontinuerlig processoptimering och utveckling av ny teknik som utmanar den konventionella tekniken.