Nyheter

2021 November 16

ECOMB ställer ut på Stora Biokraft-och Värmekonferensen

Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) arrangerar årligen stora branschträffar. Årets konferens går av stapeln den 16-17 november på Knistad Herrgård utanför Skövde. David Eriksson, vår försäljningschef, deltar i konferensen, bl.a. med en poster. Vi har varit medlemmar i Svebio sen lång tid tillbaks och ofta deltagit i dessa sammankomster, där vi får tillfälle att träffa kunder och branschkollegor för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Även det senaste inom forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen står på agendan.

Ett axplock av innehållet;
- EUs klimatpaket och påverkan på Sverige
- Kraftvärmens roll på elmarknaden
- Villkor och utveckling för mindre värmeverk
- Kombinaten revolutionerar energisystemet
- Bränslehantering och ny hållbarhetsreglering

samt givetvis slutsatser och konsekvenser efter COP26Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se