Nyheter

2021 Juni 03

Efterlängtat genombrott i Kina

På 80-talet ansågs USA vara ett ”skräckexempel” med en genomsnittlig avfallsgenerering på 450 kg/person, år. Idag är Sverige på den nivån och Kina är inte långt efter. I takt med den ”exponentiella” urbaniseringen i Kina ökade avfallsproblemen och man insåg runt millenium-skiftet värdet av att utnyttja avfallet för energiproduktion. Den kinesiska marknaden för avfallseldning har formligen exploderat under 2000-talet, från en handfull pannor till idag över 1000 pannor. Kina är därmed världens största marknad för produkter inom avfallseldning.
Emissionskraven har tidigare släpat efter, men är nu i de flesta regioner på samma nivå som regler och krav inom EU. Pannorna är byggda med teknik från Europa, Japan och USA. Den stora skillnaden är själva bränslet. Avfallssorteringen har inte kommit lika långt som i t.ex. Europa och innehåller därför relativt sett mer matavfall (våta fraktioner), vilket ger ett lägre värmevärde på bränslet.

Vi har sen snart ett år diskuterat ett samarbete med en större kinesisk kund, där Teams-möten avlöst varandra. Reserestriktionerna i samband med covid-19 har omöjliggjort resor och besök på plats, vilket försenat hela projektet. I november 2020 deltog även VDn för en av våra referensanläggningar för avfall i Frankrike, som då kunde styrka 15 års lyckad drift med Ecotube-systemet.
Affärsupplägget har under resans gång konkretiserats och i det korta perspektivet kommer alla nyckelkomponenter tillverkas i Sverige. Höga tullar och andra importavgifter innebär att det är ekonomiskt fördelaktigare om övrig utrustning som pumpar, fläktar, elektronik mm köps in lokalt på den kinesiska marknaden. Projekten omfattar även ett större antal timmar för know-how, engineering, intrimning mm. Inom förbränningsområdet har många underskattat komplexiteten när det gäller fastbränsleförbränning och kan nog skriva under på att varje enskild panna är unik. Vi har under årens lopp skaffat oss en gedigen know-how inom detta område, vilket kommer vara till stor nytta i vårt fortsatta samarbete.

Den inhemska marknaden står överst på dagordningen, där 31 avfallseldade pannor idag är i drift och 25 st är under konstruktion eller i planeringsstadiet. Man har även 18 pannor utanför Kinas gränser; flera i Vietnam och några i Singapore, Jordanien och även ett par i Europa, där man har ambitionen att expandera rejält.
Målet är att ligga i topp när det gäller utsläppen av NOx och samtidigt effektivisera prestanda, främst minskade CO2-utsläpp. Samarbetsavtalet är upplagt som ”case-by-case”, dvs skillnader i åtaganden och kontraktssummor kommer att förekomma beroende på anläggningsstorlek mm.
Ordern till den första anläggningen, preliminärt en relativt ny panna utanför Shanghai, är värd ca 4,5 MSEK – en stor milstolpe i ECOMBs historia!
Orderstocken i ECOMB har därmed ökat till 6,2 MSEK, den högsta siffran på 5 år.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik. ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se