Nyheter

2021 June 28

Ocean Recycle tar sikte mot både havssnor och algblomning

Klimatförändringar och övergödning av sjöar och hav samverkar på ett negativt sätt. Senast i raden av alarmerande nyheter och ytterligare ett bevis för dessa globala och accelererande problem är havssnoret i Marmarasjön söder om Istanbul i Turkiet.
Sjöar och hav mår allt sämre – hög tid att agera! ECOMB Ocean Recycle AB har en begynnande lösning för att åtgärda dessa sjukdomstillstånd!
Läs mer i finska Hufvudstadsbladet;

https://www.hbl.fi/artikel/turkiet-plagas-av-havssnor-marinbiolog-vi-har-ett-motsvarande-fenomen-i-finland/

Arbetet med att färdigställa ”Ocean Recycle One” för sjösättning i augusti pågår för fullt och alla huvudkomponenter är nu på ingång. Vi jobbar på en lista av tänkbara sjöar/havsvikar där vi kan genomföra det första projektet. En spännande höst väntar.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se