Nyheter

2021 Maj 06

Största reservdelsordern efter det största projektet

Den nybyggda pannan på Martinique i Västindien är på 120 MWth och eldas med biobränsle, främst pellets från USA, men under säsong även bagasse (restprodukten från de lokalt odlade sockerrören) och mindre mängder skogsrester. Anläggningen är huvudleverantör av el till nätet på ön, men även processånga till den närliggande sockerfabriken levereras.

Vårt kontrakt med ACBoilers omfattade ett Ecotube-system med 4 Ecotuber, 2 på 2 olika nivåer i den övre delen av eldstaden. Kontraktet på ca 22 MSEK signerades redan 2014 och den ursprungliga tidplanen var tight med en planerad driftsättning 2015. Men projektet har försenats av en mängd olika orsaker, alltifrån publika protestaktioner till orkaner som slagit ut delar av anläggningen – helt utom vår kontroll. Huvudskälet bakom kontraktet var NOx-reduktion och ganska tidigt stod det klart att vi skulle klara utlovade garantier för NOx. Men Ecotuberna tillför även andra värden, främst möjligheterna att köra pannan på lägre luftöverkott (inte ”elda för kråkorna”), vilket innebär mindre bränsleåtgång – lägre CO2-utsläpp – och bättre ekonomi. Dessutom har vi stora förhoppningar om att kunna minska den s.k. överbäringen, dvs stoftpartiklar som sliter på pannans mest vitala delar.

Vi har tidigare kommunicerat 3-partsöverenskommelsen, där ECOMB, vår italienska beställare ACBoilers och den franska slutkunden ALBIOMA i november 2019 tecknade en överenskommelse om projektets avslut, garantier mm. Slutfasen av projektet försenades sen ytterligare på grund av covid-19 och vårt team kunde i mars 2020 efter en trimningsinsats lämna ön just innan hela Frankrike stängde ner.

Kontraktet är nu slutfakturerat och avslutat med ännu en nöjd slutkund. Garantitiden för vår utrustning har nu också gått ut. I samband med detta har vi fått den största reservdelsordern i vår historia, en beställning på 1,7 MSEK. Leveransen är beräknad till Q3 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)
Telefon: 08 - 550 125 50
E-post: ulf@ecomb.seKort om ECOMB AB (publ):
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.