Nyheter

2022 Februari 8

Steg 2 - nytt kapitaltillskott i ECOMB Ocean Recycle AB

Nu drar vi igång processen i Steg 2 - nytt Kapitaltillskott i det privata bolaget ECOMB Ocean Recycle AB. ECOMB AB är med sina 97% huvudägare i bolaget, övriga 3% är fördelade på 77 st privata investerare. Steg 1 i denna kapitaliseringsprocess var en riktad nyemission till befintliga aktieägare i Ocean Recycle. Nyemissionen genomfördes under hösten 2021 och inbringade totalt 2 223 000 kr till dotterbolaget.
Under denna period hörde ett flertal investerare av sig och därför planerar Ocean Recycle att göra en riktad nyemission - Steg 2 - till dessa investerare. Målet är att få in max 1 737 000 kr, vilket skulle innebära att ECOMB ABs ägarandel i Ocean Recycle minskar från 97% till 92%.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se