Nyheter

2022 Januari 25

Uppgradering till Karlskoga - en av våra allra första anläggningar

Det första kommersiella Ecotube-system installerades redan 1996 - på barkpannan hos Bäckhammars Bruk, en pappers- och massafabrik som idag ägs av Nordic Paper.
1998 kom beställningen från Karlskoga Energi & Miljö och en installation i den avfallseldade pannan, en strategiskt viktig affär som då gav oss erfarenheter och referenser från två helt olika kundkategorier med vitt skilda bränslen och förbränningsprinciper.
De ursprungliga Ecotuberna i Karlskoga var endast avsedda för tillförsel av förbränningsluft med principen ”stegad lufttillförsel”, men för att komma ner ytterligare ett steg i NOx-utsläpp kompletterades anläggningen 2012 med ett SNCR-system (Selective Non Catalytic Reduction) där ammoniak injiceras i pannan via modifierade Ecotuber. NOx-utsläppen har nu reducerats med nära 70% från ursprungliga nivåer.

      - Ecotube-systemet till Karlskoga Kraftvärmeverk 1998 var min allra första erfarenhet som nyutexaminerad ingenjör, så den här ordern betyder lite extra för mig, berättar projektledare Magnus Lagerström.

Tillverkningen av komponenterna i uppgraderingsprojektet kommer att starta under våren med planerad leverans i Q2 2022, vissa osäkerheter beträffande leveranstider för produkter av höglegerade stål kvarstår. Ordervärdet uppgår till ca 0,4 MSEK.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se